• 01

  Custöriteleşdirilen

  Önümimiz OEM / ODM goldaw markasyny özleşdirmegi goldaýar.

 • 02

  ÖNÜMÇI

  Önümlerimiz CE ISO tarapyndan kepillendirilýär, milli patentlerden peýdalanýar we öz söwda belligini bellige aldy

 • 03

  KOREBIR DIZayn

  Beden üçin köp gyzgyn we sowuk bejeriş önümlerini hödürleýäris, has köp bilmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • 04

  HYZMAT HYZMATY

  Adamlara premium we has amatly önümleri we hyzmatlary hödürläň.

artykmaçlyk

BIZ hakda

Üstünlik

 • 55bfceee91f2c7e62d33cc57c7f06677

CRYO PUSH

Giriş

2012-nji ýylda tapyldy,Krio-Puş lukmançylykHytaýda hassalar we sport şikeslerini dikeltmek we öýde bejermek boýunça öňdebaryjy we hünärmen öndürijidir.
“Hemmeler üçin iň gowy ideg” wezipesimize berk ygrarly bolup, reabilitasiýa pudagyndaky täzeliklere we adamlara premium we has arzan önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.

Has giňişleýin maglumat üçin resmi web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäriskriopuş

 

 

 • -
  Reabilitasiýa önümini ösdürmek we önümçilik tejribesi
 • Dört önüm bilen 4500 inedördül metre çenli zawod we ofis ululygy
 • +
  Toparymyz size ajaýyp we ýokary hilli getirmek üçin doly höwes bilen

Önümler

Innowasiýa

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • Täze suw geçirmeýän guýma gapagymyz üçin täze görnüş

  Suw geçirmeýän kostýumlar gündelik durmuşymyzda diňe ýanmakda, gaýmakda we ýiti ýaralarda giňden ulanylýar.Süýji keseli aýagy babatynda-da köp sanly programma bar.Şepagat uýalarynyň köp görnüşi bar.Birinjisi, şepagat uýalarynyň iň köp ýaýran ýüzügi şepagat uýasydyr ...

 • Tomusda boýnuň sowadyjy turbasy

  Geçen tomus aşa yssy howa köp ýerleriň gaty ýokary temperatura ýetmegine sebäp boldy, esasanam açyk howada, bu adamlaryň syýahat etmegine uly kynçylyk döretdi.Şol bir wagtyň özünde, içerki işler hem çäklendiriler, sebäbi kondisionerleriň aşa köp ulanylmagy elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolar ...