• pexels-ron-lach-9953820
4e4a20a4462309f7a90f9e07c39440f4d6cad6e0

Krio-Puş hakda

2012-nji ýylda tapylan “Cryo-Push Medical” Hytaýda hassalar we sport şikeslerini dikeltmek we öý reabilitasiýasy boýunça öňdebaryjy we hünärmen öndürijileriň biridir.
“Hemmeler üçin iň gowy ideg” wezipesimize berk ygrarly bolup, reabilitasiýa pudagyndaky täzeliklere we adamlara premium we has arzan önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.
“Cryo-Push” -yň önümlerini we hyzmatlaryny 60-dan gowrak ýurtda we sebitde tapyp bilersiňiz.

ODM & OEM ukyby

“Cryo-Push”, dizaýndan, galypdan, synagdan, önümçilikden gaplamaga çenli özboluşly çözgütleriň doly toplumyny üpjün etmek üçin tejribe, başarnyk we gözleg çeşmelerine eýedir.“Cryo-Push” müşderilerimize pikirlerini ýa-da çyzgylaryny hakyky we üstünlikli önümlere öwürmäge kömek etmekden hoşal.

Hil borçnamasy

Hil “Cryo-Push” -yň her tarapyna gurlupdyr.Bu, müşderileriň Demirgazyk Hytaý we Europeewropa ýaly ösen bazarlarda “Hytaýda öndürilen” önümlere bolan ynamyny artdyrmaga mümkinçilik berdi.Tejribeli hil gözegçilik toparymyz IQC, IPQC we OQC-de iň ýokary pudak hil standartlaryna eýerýär.

Surat

“Cryo-Push” döredildi.

2012
Surat

ilkinji önümimiz, sowuk gysyş bejeriş ulgamy üstünlikli işe girizildi.

2013
Surat

Sowuk bejeriş önümleriniň bir toparyny döretdi we CE şahadatnamasyny aldy.

2014
Surat

Has köp önüme ýaýrady we ýylyň ahyrynda FDA hasaba alynmaga başlady.

2015
Surat

Halkara satuw bölümini döretdi we daşary ýurt bazaryny resmi taýdan giňeldip başlady.

2016
Surat

ERP we CRM ulgamy girizildi.

2017
Surat

Zawodymyz täze binada göçdi we has köp önümçilik we gözleg enjamlaryna ýerleşdirildi.

2018
Surat

ENISO13485: 2016 TUV Rheinland tarapyndan çykarylan täze zawodymyz üçin hil dolandyryş ulgamy geçdi.

2019
Surat

TheChengdu 2021FISu Bütindünýä Uniwersi oýunlarynyň resmi üpjünçisi

2020