• pexels-ron-lach-9953820

CPörite CPR ýassygy, düşege garşy howa düşegi

Gysga düşündiriş:

Gyssagly deflýasiýa klapan

Düzülip bilinýän howa sazlamalary

Çalt deflýasiýa

“Pyşyrdamak” nasosy

21 Aýrylyp bilinýän çuň howa öýjükleri

Ietuwaş nasos

Hususy howa sazlamalary

Statik we aralyk rejeler

Üýtgeýän basyş sazlamalary

Suw çydamly

175KG çenli goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Bed Beden we ýaralary ýeňilleşdiriň: Üýtgeýän basyş düşegi, uzak wagtlap dynç almagyň netijesinde dörän ýataklary we ýaralary ýeňilleşdirýär we gan aýlanyşyny gowulandyrýar.Üýtgeýän basyş düşegi ajaýyp goldaw we rahatlyk üçin basyş nokatlaryny azaltmak üçin agramy deň paýlaýar.Bedeniniň agramyny ýygy-ýygydan hereket edip bilmeýän hereketsiz ýa-da gowşak hassalar üçin amatly.

Iet Üýtgeýän üýtgeýän basyş nasosy: Nasos gijeki rahat uky üçin gaty ümsüm.

5 Çydamly gurluş 175 kg çenli goldaýar: PVC material düşek 175 kg çenli goldaýar.Suw geçirmeýän PVX düşek ýassygy, bar bolan düşekde ýa-da çarçuwada aňsatlyk bilen gurlup bilner.Bukjanyň göwrümi kiçi, götermek aňsat, agramy ýeňil we köp ýerlerde ulanylyp bilner.

Zawodymyz

“Chengdu Cryo-Push Medical Technology Co., Ltd.” süňk bölünişigine, reabilitasiýa bölümine we fiziki bejergä ygrarly hünärmen kompaniýadyr.Biziň kompaniýamyz Ylmy barlaglary, lukmançylyk enjamlaryny we enjamlaryny öndürmek we satmagy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Biziň kompaniýamyz Çengdu şäheriniň Wenjiang sebitinde bogaz ylym we tehnologiýa senagat ösüş seýilgähinde ýerleşýär.Ajaýyp önümçilik tehnologiýasy, güýçli tehnologiýa güýji we ýokary hünär ussatlygy bilen enjamlaşdyrylan önümlerimiz, tutuş ýurt boýunça lukmançylyk edaralarynda gowy abraý gazandy.kriopuş


  • Öňki:
  • Indiki: