• pexels-ron-lach-9953820

Habarlar

 • Täze suw geçirmeýän guýma gapagymyz üçin täze görnüş

  Suw geçirmeýän kostýumlar gündelik durmuşymyzda diňe ýanmakda, gaýmakda we ýiti ýaralarda giňden ulanylýar.Süýji keseli aýagy babatynda-da köp sanly programma bar.Şepagat uýalarynyň köp görnüşi bar.Birinjisi, şepagat uýalarynyň iň köp ýaýran ýüzügi şepagat uýasydyr ...
  Koprak oka
 • Tomusda boýnuň sowadyjy turbasy

  Geçen tomus aşa yssy howa köp ýerleriň gaty ýokary temperatura ýetmegine sebäp boldy, esasanam açyk howada, bu adamlaryň syýahat etmegine uly kynçylyk döretdi.Şol bir wagtyň özünde, içerki işler hem çäklendiriler, sebäbi kondisionerleriň aşa köp ulanylmagy elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolar ...
  Koprak oka
 • Operasiýany dikeltmek üçin ýylylyk we sowuk terapiýa

  Atylylyk we sowuk bejergisi hirurgiki dikeldiş üçin ulanylýan umumy usullardyr.Atylylyk bejergisi gan aýlanyşyny ýokarlandyrmaga, myşsalary gowşatmaga we agyry we berkligi azaltmaga kömek edip biler, sowuk bejergisi bolsa çişmegi, çişmegi we agyryny azaldyp biler.Bu makalada peýdalary we iň oňat tejribeleri öwreneris ...
  Koprak oka
 • Adamlaryň gündelik durmuşynda düşege garşy howa düşegi

  Köplenç düşek ýatagy diýlip atlandyrylýan basyş ýaralary, gündelik durmuşynda köp adamy aladalandyrýar, esasanam düşekde ýa-da uzak wagtlap maýyplar oturgyjynda oturanlar üçin.Düşekler, uzak wagtlap basyş sebäpli deride we esasy dokumalarda emele gelýän agyryly ýaralar ...
  Koprak oka
 • Adamlaryň gündelik durmuşynda buz zyýany

  Buz ýelegi, adamlaryň gündelik durmuşynda has meşhur bolup, bedene sowuklama täsirini berýän geýilýän enjamdyr.Zelek PCM materialyndan ýasalyp, geýilende bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyryp, stres we ýadawlygy peseldip bilýän sowuklama duýgusyny üpjün edip biler, ...
  Koprak oka
 • Bedorgan düşegindäki howa düşeginiň öňüni almak we bejermek täsiri

  Basyş ýaralary diýlip hem atlandyrylýan düşek ýatýan ýa-da hereketi çäkli adamlar üçin umumy mesele.Dowamly basyş deriniň we esasy dokumanyň gan aýlanyşyny kesip, dokumanyň zeperlenmegine we netijede açyk ýaranyň döremegine sebäp bolýar.Howa düşegini ulanmak ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5